เงื่อนไขของผู้ใช้เว็ปไซต์

Term & Condition

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขก่อนที่จะทำการรับชมหรือใช้บริการในเว็บไซต์นี้เพื่อสิทธิ และประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน  (ผู้ใช้หรือ ผู้ซื้อ) เอง ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ได้เข้าใจและตกลงว่าการเข้าชมรวมถึงการใช้บริการเว็บไซต์นี้ถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ตามหัวข้อด้านขวามือของท่านทั้งหมด หากท่านไม่ยอมรับ หรือไม่เห็นด้วยในข้อกำหนดต่างๆ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้

 

เงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

1.  เว็บไซต์นี้ รวมถึงรูปภาพและสินค้าเป็นทรัพย์สินของทางบริษัท ดับบลิวแอนด์ที มาเก็ตติ้ง จำกัด (บริษัทฯ) ห้ามผู้ใดนำรูปภาพ หรือคัดลอก ซึ่งจะนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ เท่านั้น ยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร  หากมีการพบว่ามีการละเมิดนำข้อความหรือรูปภาพต่างๆ หรือใช้ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์นี้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ทางบริษัทฯมีสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้ทันที


2.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ให้ตรงกับปัจจุบันเสมอเพื่อประโยชน์ในการจัดส่ง การติดต่อ และสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ จะเสนอให้

3.  ผู้ใช้จะต้องเก็บบัญชี อีเมล หรือรหัสส่วนตัวไว้เป็นความลับเสมอ โดยทางบริษัทฯ จะไม่มีการถามถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดยเด็ดขาด เช่นรหัสประจำตัวประชาชน วันเกิด หรือข้อมูลบัตรเครดิต หากพบว่ามีการถามถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ชื่อทางบริษัทฯ โปรดแจ้งกลับมาเพื่อที่จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

4.  ทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะลบ หรือยับยั้งบัญชีผู้ใช้ได้ทันที หากพบว่าผู้ใช้นั้นมีการแสดงข้อมูลเท็จ  หรือมีจุดประสงค์ที่จะก่อกวน ทุจริต และมีการกระทำที่ขัดแย้ง หรือกระทำไม่เหมาะสมกับกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมอันดีของประเทศชาติ

5.  ทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธ หรือยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หากพบว่าที่อยู่ของผู้ใช้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบัญชีเท็จ และผู้ใช้หรือบัญชีมีประวัติการฉ้อโกงกับทางบริษัทฯ หรือมีพฤติกรรมส่อแววที่จะผิดกฎหมายบ้านเมือง

 

;
เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

1.  ราคาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นราคาที่สั่งซื้ออย่างน้อยที่สุดหรือต่อลัง แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่รวมค่าขนส่งสินค้า (F.O.B.) ซึ่งในส่วนของการขนส่งสินค้าท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า ราคาสินค้า ราคาสินค้าที่ปรากฏสะท้อนถึงต้นทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.  การสั่งซื้อสินค้าจะไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าทางบริษัทฯ และผู้ใช้จะได้รับ ใบเรียกเก็บเงินเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลที่ได้ระบุไว้ในบัญชีของผู้ใช้  พร้อมกับได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และทางบริษัทฯจะไม่ยอมรับว่ามีการสั่งซื้อสินค้าใดๆ ที่ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นของการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้

3.  บริษัทฯไม่รับประกันสินค้าทุกชนิดอันเนื่องมาจากความเสียหายจากการขนส่ง หรือการใช้งานของผู้ใช้หรือผู้ซื้อเอง นอกจากว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดความผิดพลาดจากบริษัทฯ อาทิ เช่น สินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ ความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า เป็นต้น

4.  ผู้ใช้หรือผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบสินค้าหลังจากได้รับสินค้าในสถานที่ที่ผู้ใช้กำหนด  หากมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าในข้อ 3 เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วเกิน 10 วัน โดยอ้างอิงจากใบเสร็จหรือใบขนส่งสินค้าตามลำดับ ทางบริษัทฯจะไม่รับสินค้าคืนไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ดังนั้นในกรณีที่มีความผิดพลาด จะต้องแจ้งให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 10 วัน เพื่อดำเนินการเตรียมคืนสินค้า คืนเงิน หรือจัดส่งสินค้าใหม่

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า


กรณีที่ท่านประสงค์ต้องการใช้บริการขนส่งของท่านเอง ท่านสามารถเลือก “ส่งที่ขนส่งเอกชน” ทังนี้ทางบริษัทจะไม่เก็บค่าขนส่งท่าน (ในกรณีที่ซื้อสินค้ามากกว่า 6,000 บาทและส่งที่ขนส่งเอกชนในกรุงเทพฯเท่านั้น) แต่ท่านต้องตกลงกับบริษัทขนส่งนั้นๆเอง และชำระค่าขนส่งกับบริษัทขนส่งปลายทางเท่านั้น

 • ชำระค่าสินค้า - หลังจากที่ผู้ซื้อกด “ยืนยันความถูกต้อง” ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ 2 ช่องทางคือชำระผ่านบัตรเครดิต (โดยใส่หมายเลยอ้างอิงที่ใบเรียกเก็บเงินเข้าสู่ระบบ) หรือชำระผ่านธนาคารพาณิชย์ที่กำหนด (ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์) โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี

  กรณีที่ 1 ชำระผ่านบัตรเครดิต


  - ในกรณีที่ผู้ซื้อเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต โปรดตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งหนี้ และติ๊กเครื่องหมายถูกที่ข้อความ “ข้าพเจ้ายืนยัน และตรวจสอบแล้วว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆในการใช้เว็ปไซต์นี้”


  - หลังจากนั้นดำเนินตามขั้นตอน โดยระบบจะนำท่าเข้าสู่เว็ปไซต์ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งทางดับบลิวแอนด์ที แพคเกจจิ้งขอยืนยันว่าจะไม่ได้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ซื้อโดยเด็ดขาดเพราะผู้ซื้อได้ทำการชำระผ่านระบบของธนาคารกสิกรไทยที่มีระบบรักษาความปลอยภัยตามมาตรฐานสากล


  กรณีที่ 2 จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์


  - ชำระโดยนำใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ/ใบแจ้งหนี้ (Bill Payment Pay-in Slip/Invoice) ที่ได้รับทางเว็ปไซต์ของดับบลิวแอนด์ที แพคเกจจิ้งไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ที่ท่านเลือกทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชำระด้วย

       1. เงินสด

       2. เช็คครบกำหนดชำระ

   


  - ชำระผ่านตู้ ATM โดยนำใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ/ใบแจ้งหนี้ (Bill Payment Pay-in Slip/Invoice)ไปที่เครื่อง ATM ธนาคารพาณิชย์ที่ท่านเลือก

 • เมื่อผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น ทางบริษัทฯจะดำเนินการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งใบเสร็จชำระเงินไปให้ตามที่อยู่ที่ผู้ซื้อได้ให้รายละเอียดไว้ภายในไม่เกิน 7 วัน (ทั้งนี้ระะเวลาในการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และหน้าเทศกาลต่างๆ)
เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า

ทางบริษัท ดับบลิวแอนด์ที มาเก็ตติ้ง จำกัดมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร เป้าหมายของเราคือการจัดส่งสินค้าให้ได้รวดเร็วภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯได้รับยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยค่าขนส่งจะถูกรวมในใบ invoice ของการสั่งซื้อสินค้า และมีบริการฟรีค่าขนส่งภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสถานที่จัดส่ง (ที่อยู่ในการจัดส่งในบัญชีของผู้ซื้อ) ต้องอยู่ในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น และจะต้องสั่งซื้อขึ้นต่ำรวมเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น โดยมีรายละเอียดอื่นๆดังต่อไปนี้


 • สินค้าจะเริ่มถูกจัดส่งก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ชำระเงินมาแล้วเท่านั้น
 • ค่าขนส่งจะถูกคิดตามระยะทาง ขนาดลัง และจำนวนของสินค้า โดยอาจจะมมูลค่าตั้งแต่ 30-300 บาท/ลัง เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบในใบ invoice หลักจากที่ผู้ซื้อส่งคำยืนยันความถูกต้องของสินค้าที่จะซื้อแล้ว
 • สินค้าจะถูกจัดส่ง และออกใบเสร็จพร้อมใบกำกับภาษีตามที่อยู่ในบัญชีที่ผู้ซื้อสมัครสมาชิกไว้เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ผู้ซื้อได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ระยะเวลาในการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับสถาณการณ์ และช่วงเวลาเทศกาลต่างๆ
 • ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการมารับสินค้าเอง จะต้องแจ้งผ่านทางโทรศัพท์แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ก่อนเป็นเวลา 3 วัน หรือถ้าต้องการให้ส่งที่สถานีขนส่งเอกชนต่างๆสามารถระบุสถานที่ไว้ในหน้า Page Checkout หลังจากที่เลือกสินค้าเสร็จ และกดปุ่ม “เสร็จและดำเนินการต่อ” ค่าขนส่งจะถูกเก็บที่ปลายทางเท่านันในกรณีนี้ ซึ่งผู้ซื้อต้องติดต่อกับบริษัทขนส่งนั้นๆเองเท่านั้น
 • บริษัทฯไม่รับประกันสินค้าทุกชนิดอันเนื่องมาจากความเสียหายจากการขนส่ง หรือจากการใช้งานของผู้ใช้หรือผู้ซื้อเอง นอกจากว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดจากบริษัทฯอาทิเช่น สินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ ความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าเป็นต้น
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ทางดับบลิวแอนด์ที แพคเกจจิ้งอำนวยความสะดวกในการชำระเงินของท่านสูงสุดผ่านระบบอันทันสมัยผ่านธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หลังจากที่ท่านชำระเงินแล้วทางธนาคารฯจะส่งข้อมูลมาที่ทางบริษัทฯเองโดยอัตโนมัติภายใน 1 วันทำการ โดยมีให้เลือก 2 ช่องทางดังต่อไปนี้


 • ชำระผ่านบัตรเครดิต - หากผู้ซื้อเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ระบบจะตัดเข้าสู่เว็ปไซต์ของธนาคารกสิกรไทยโดยอัตโนมัติ ซึ่งทางดับบลิวแอนด์ที แพคเกจจิ้งขอยืนยันว่าจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ซื้อโดยเด็ดขาด การชำระเงินถูกควบคุมและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลโดยระบบ ของธนาคารกสิกรไทยทังนี้หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะออกใบเสร็จให้ในทันที
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์

  - เคาน์เตอร์ธนาคาร ชำระโดยนำใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ/ใบแจ้งหนี้ (Bill Payment Pay-in Slip/Invoice) ที่ได้รับทางเว็ปไซต์ของดับบลิวแอนด์ที แพคเกจจิ้งไปชำระที่ธนาคารพาณิชย์ที่ท่านเลือกทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชำระด้วย 1) เงินสด 2) เช็คครบกำหนดชำระ


  - ชำระที่ ATM ธนาคาร