อัตราค่าขนส่ง

ทาง W&T Packaging มีบริการขนส่งทั่วราชอาณาจักรไว้บริการสำหรับบริการลูกค้าทุกๆท่าน โดยค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการจัดส่ง โดยจะแบ่งเป็นอำเภอของทุกๆจังหวัด เพื่อความสะดวกในการให้บริการเราได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนคือ


พื้นที่สีเขียว คือเขตที่เข้าถึงได้ง่าย มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 30-80 บาทต่อลัง
พื้นที่สีเหลือง คือเขตที่เข้าถึงได้ปานกลง มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 100-180 บาทต่อลัง
พื้นที่แดง คือเขตที่เข้าถึงได้ยาก มีอัตราค่าขนส่งอยู่ที่ 300 บาทต่อลัง

หมายเหตุ: กรณีที่สั่งสินค้าเกิน 5,000 บาทต่อครั้ง และจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ฟรีค่าจัดส่ง สินค้าจะถึงที่หมายภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้อาจคลาดเคลื่อนได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และหน้าเทศกาลต่างๆ