สินค้าขายดี
Home > Product > สินค้าขายดี

กล่องเค้กสามเหลี่ยมสีขาว E-61

( E-61 ขาว , E-61 ขาวฝาสูง )

View More

กล่องเค้กสามเหลี่ยมสีน้ำตาล E-61

(E-61น้ำตาล ,E-61น้ำตาลฝาสูง)

View More

กล่องเค้กปอนด์กลมน้ำตาล

(เค้ก 1 ,2 ,3 ปอนด์กลมน้ำตาล)

View More

บรรจุภัณฑ์ถาดสีน้ำตาล + ฝา

( E-54 ,E-55 ,E-76 ,E-88)

View More

บรรจุภัณฑ์ถาดสีน้ำตาล + ฝา

( E-59 น้ำตาล )

View More

บรรจุภัณฑ์ถาดสีน้ำตาล + ฝา

( E-62 น้ำตาล ,E-52 , E-53 )

View More

บรรจุภัณฑ์ถาดสีน้ำตาลทรงกลม+ฝา

( E-77 )

View More

กล่องพับทรงวงรี

กล่องสลัดวงรีเล็ก/กลาง/ใหญ่

View More

กล่องพับบรรจุผักหรือผลไม้

( E-777 )

View More

กล่องพับบรรจุผักหรือผลไม้

( E-778 )

View More

กล่องพับบรรจุอาหาร และขนมทั่วไป

( E-20 )

View More

กล่องพับบรรจุอาหาร และขนมทั่วไป

( E-83 )

View More