แพกกิ้งแลนด์เป็นเว็ปไซด์ขายบรรจุภัณฑ์ครบวงจรสินค้า ของเราผลิตมาจากโรงงานผลิตพลาสติกระบบขึ้นรูป (Thermoforming) ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ดังนั้นเราจึงมีความเชี่ยาชาญทางด้านนำเสนอ และรับ ปรึกษาการใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด และด้วย ประสบการณ์ที่ยาวนานในเว็ปไซต์นี้เราจึงได้มีแบบ บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้ท่านเลือกมากกว่า 300 แบบ ท่านจึงแน่ใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ท่านกำลังได้รับชมจะตอบ โจทย์ของท่านได้อย่างแน่นอน

พลาสติกระบบขึ้นรูป Thermoforming การผลิตพลาสติกมีอยู่ 14 วิธี (จำแนกตามกระบวน การผลิต)ซึ่งแต่ละกระบวนการจะเหมาะกับชิ้นงานที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ระบบฉีด (Injection)จะเหมาะกับชิ้นงาน ที่มีความแข็ง ทนทาน เช่น เก้าอี้พลาสติก ขันน้ำ ช้อน-ส้อม พลาสติก เครื่องใช้ในครัวเรือน ฯลฯ ระบบขึ้นรูป (Thermoforming) จะเหมาะกับชิ้นงานที่มีความยืดหยุ่น และบาง เช่น บรรจุภัณฑ์ต่างๆ กล่องอาหาร บรรจุภัณฑ์เบอเกอรี่ ซึ่งทุกกระบวนการจะมีความคล้ายคลึงกันที่จะนำเม็ด พลาสติก (Plastic Resins)ชนิดต่างๆมาหลอมในอุณหภูมิ ที่สูงเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นชิ้นงานพลาสติกตามความต้องการของตลาด การผลิตพลาสติกระบบ Thermoforming ส ามารถแยกได้เป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ การนำเม็ด พลาสติกมารีดให้เป็นแผ่นชีท (Sheet Extrusion) จากนั้นก็ นำแผ่นชีทมาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์หรือชิ้นงานต่างๆโดยใช้ ระบบสูญญากาศซึ่งจะดูดอากาศออกทำให้ชีทพลาสติกที่ หลอมแล้วติดกับแม่พิมพ์พลาสติก (Mold) ทำให้เกิดเป็น รูปทรงต่างๆตามแม่พิมพ์

ข้อดีของการผลิตพลาสติกแบบ Thermoforming ข้อดีของการผลิตพลาสติกแบบ Thermoforming 1. สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความบางได้มากกว่า ทำให้ ไม่สิ้นเปลืองเนื้อพลาสติก ทำให้ช่วย ลดปริมาณของเสียจาก การใช้ 2. แม่พิมพ์ หรือ Mold มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับระบบ อื่นๆทำให้รูปแบบสินค้ามีความหลากหลายตรงตามความ ต้องการของลูกค้า 3. มีความเร็วในการผลิตสูงสามารถผลิตสินค้าให้ท่าน ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 4. สามาเติมสารเติมแต่ง(additives)เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ พิเศษให้กับพลาสติก เช่น คุณสมบัตรเป็นฉนวนกันกระแส ไฟฟ้า (เหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิก), คุณสมบัติกันหมอก หรือฝ่า (เหมาะสำหรับบบรจุภัณฑ์สลัด หรือผักต่างๆ และ งานแช่เย็น) เป็นต้น

พลาสติกกับสิ่งแวดล้อม พลาสติกมีข้อดีอยู่หลายประการได้แก่ มีความยืดหยุ่นสูง (ทำให้แปรสภาพได้ดี) คงทน มีน้ำหนักเบา แต่ในขณะเดียวกัน ความคงทนของพลาสติกก็เป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุดเพราะ พลาสติกจะคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลาหลายร้อยปี ทำให้เป็นขยะคงค้างอยู่ในธรรมชาติเป็นเวลานาน พลาสติกมีน้ำหนักเบาทำให้ขยะที่เกิดจากการบริโภคมีน้อยกว่าวัตถุดิบชนิดอื่น เช่น ในการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มขนาด 1000 ออนซ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกจะมีน้ำหนักแค่ 2 ปอนด์ แต่กระป๋องอลูมิเนียมจะหนัก 8 ปอนด์ และขวดแก้วจะหนักถึง 8 ปอนด์ เพราะฉะนั้นการใช้พลาสติกจะทำให้มีปริมาณขยะที่เกิดจากการบริโภคสิ้นค้าต่างๆน้อยที่สุด นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบว่าพลาสติกมีการแปรรูปที่ง่ายกว่าวัตถุดิบชนิดอื่นๆรวมถึงกระดาษด้วย เพราะฉะนั้นในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะใช้พลังงานน้อยกว่า ดังนั้นจึงปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าด้วย ดังนั้นการใช้พลาสติกดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่เพราะความคงทนของพลาสติก และสัดส่วน